Για περισσότερες πληροφορίες και απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@pascalfootballcup.com, τηλεφωνικώς στο 99184381 ή συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα και αποστείλεται το μήνυμα σας απ’ευθείας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Φαξ: 22818112

Contact Us

Contact us today, and get reply with in 24 hours!