Το κόστος συμμετοχής για κάθε ομάδα που θα συμμετέχει στο PASCAL Football Cup είναι το εξής:

Ηλικιακές κατηγορίες 2012-2014: €100
Ηλικιακές κατηγορίες 2010-2011: €120
Ηλικιακή κατηγορία 2009: €140
Ηλικιακή Κατηγορία 2009: €160

Σε όλα τα παιδιά θα δοθεί welcome pack. Για τις δηλώσεις συμμετοχής θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Για να δηλώσετε πατήστε εδώ.